ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ (DR)

     ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ (DR)

     ΥΠΕΡΗΧΟΙ

     TRIPLEX ΑΓΓΕΙΩΝ

     ΕΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ

     ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ (DR)

     ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΕΦΑΛΟΜΕΤΡΙΚΗ  (DR)

     ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ (DEXA)

     ΟΛΟΣΩΜΗ ΛΙΠΟΜΕΤΡΗΣΗ